????? 30 بهمن 1396

فرم تقاضای کارت دانشجویی
Popular 1.0 45 KB
20/06/1395 13:37:10

فرم انصراف از تحصیل
Popular 45 KB
20/06/1395 17:59:46

فرم تقاضای میهمانی
Popular 62 KB
20/06/1395 17:59:49

فرم درخواست انتقال دائم
Popular 48 KB
20/06/1395 17:59:50

فرم تقاضای انتقال موقت
Popular 47.5 KB
20/06/1395 17:59:52

فرم تقاضای حذف ترم
Popular 47.5 KB
20/06/1395 17:59:55

فرم درخواست حذف پزشکی
Popular 48 KB
20/06/1395 17:59:54

فرم تقاضای حذف تک درس
Popular 55 KB
20/06/1395 17:59:57

فرم درخواست مرخصی تحصیلی
Popular 46.5 KB
20/06/1395 17:59:59

فرم تقاضاي تك درس
Popular 165.39 KB
20/06/1395 18:09:49

شروع انتخاب واحد از تاریخ 95/6/23 لغایت 95/6/26 

 

رشته های تحصیلی جهت ثبت نام متقاضیان به شرح ذیل می باشند .

1کارشناسی پیوسته کامپیوتر

2 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

3کارشناسی پیوسته حسابداری

4کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی

5 کارشناسی پیوسته الهیات

618806

 

سرکار خانم فاطمه مهدی زاد

دانشجوی رشته مدیریت دولتی

کسب مقام دوم مسابقات دو میدانی (ماده 100متر ) کشوری دانشگاههای غیر انتفاعی به میزبانی قزوین را به شما و جامعه ورزشی دانشگاههی تبریک می گوییم و تداوم پیروزی هایتان را از خداوند منان خواستاریم

پیروز و مستدام باشد

امور فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه

 

زیر مجموعه ها

بالای صفحه

Template Design:?????