????? 29 دی 1397

3

اطلاعیه جدید در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه

« قابل توجه دانشجويان گرامي‌»

با عنايت هيئت محترم مؤسس دانشگاه؛ ميزان حداقل بدهي مجاز به 2/000/000 ريال تغيير يافت.انتظار دارد دانشجويان گرامي از فرصت به وجود آمده استفاده و با كاهش بدهي خود نسبت به دسترسي به پورتال دانشجويي و دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات اقدام نمايند.

 

بالای صفحه

Template Design:?????