????? 30 بهمن 1396

برگزاری جلسه عمومی کارکنان دانشگاه با حضور کارکنان ، معاون محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای درویشی  و رئیس محترم دانشگاه جناب آقای پرفسور مروتی  با محوریت بیان مشکلات  پیش روی کارکنان و انتظارات  متقابل کارکنان و دانشگاه   در روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 در محل سالن جلسات دانشگاه تشکیل شد

 

بالای صفحه

Template Design:?????