????? 30 بهمن 1396

 

جلسه عمومی کارکنان دانشگاه ، با  حضور موثر رئیس محترم دانشگاه جناب آقای پرفسور مروتی و کارکنان دانشگاه  در روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 در سالن جلسات دانشگاه با محوریت بیان موضوعات و مشکلات کارکنان و هم اندیشی با رئیس محترم دانشگاه برگزار شد. جناب آقای پرفسور مروتی با اشاره به آغاز ایام فاطمیه و تاکید بر حضور جامعه دانشگاهی باختر به شرکت در راهپیمایی یوم ا.. 22 بهمن، بر لزوم حضور همگان در این مراسم خود جوش مردمی ترغیب نمودند. جلسه عمومی کارکنان دانشگاه با بیان چالش های پیش روی کارکنان در خصوص وظایف محول شده از سوی دانشگاه و هم اندیشی اعضا شرکت کننده در جلسه انجام شد.

 

 

روابط عمومی دانشگاه باختر

 

بالای صفحه

Template Design:?????