????? 29 دی 1397

اسامی دانشجویان منتخب انجمن های علمی و کانون  های فرهنگی به شرح زیر می باشد:

انجمن علمی فنی و مهندسی:

1.رضا نعیم

2.رضا میری

3.امید جلیلیان

4.احسان حیدری

5.شمس اله حیدربیگی

انجمن علمی مدیریت:

1.عیسی سوری

2.فروزان ملکی

3.مریم هواسی

4.نسیم گل محمدی

5.مهدی خوش بیان

انجمن علمی حسابداری:

1.کیانوش مجاهد کیش

2.مریم کشاورز

3.الهام شیخ محمدی

4.نسرین غضنفری

5.شیما قاسمی

کانون ادب و هنر:

1.شمس اله حیدربیگی

2.مهدی ربیعی

3.علیرضا رسولی

4.حسن احمدی

5.محمدرضابزرگ

امورفرهنگی

 

بالای صفحه

Template Design:?????