????? 30 تیر 1396

 

 

·        تقویم آموزشی نیمسال دوم 96-95 موسسه آموزش عالی باختر ایلام

 

ردیف

عنوان فعالیت

زمان اجرای فعالیت

1

انتخاب واحد

95/11/9لغایت 95/11/15

2

شروع کلاسها

95/11/16

3

حذف و اضافه

95/11/23 لغایت 95/11/25

4

حذف  تک درس (اضطراری)

96/3/7

5

پایان کلاسها

96/3/10

6

ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

96/3/11 لغایت 96/3/19

7

امتحانات

93/3/20 لغایت 96/4/3

8

آخریت مهلت ورود نمرات پایان نیمسال

96/4/13

 

 

 

بالای صفحه

Template Design:?????