????? 29 دی 1397

DSC08975

 

در این مراسم جناب آقای حیدری تبار ریاست محترم دانشگاه ضمن تشکر از عوامل اجرایی مسابقات و دانشجویان و تشویق این عزیزان به ادامه ی این فعالیتها ها در دانشگاه  از برندگان مسایقه سازه ماکارونی آقایان: رضا نعیم مهدی نوروزی مهدی ربیعی رضا میری رامین آبونمان و داور های مسابقه : خانم حامدی نژاد خانم شریفی - آقای نیکجو و آقای فریدی از عومل اجرایی این مسابقه  و برندگان مسابقه خاطره نویسی : محمد امین منصوری فرشته نوروزنژاد و برگزار کنندگان نمایشگاه معماری : خانم ها : بیتا سوخته زاری زهرا الیاسی و آقایان علی موسی نژاد امید جلیلیان صابر عبدالمحمدی تقدیر بعمل آوردند.

                                                                                                                              روابط عمومی

بالای صفحه

Template Design:?????