????? 29 دی 1397

13176 4264780496 682 600

صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد به منظور تحکیم بنیان خانواده ها و همچنین کمک به تغذیه مادران باردار یا شیرده با حمایت و همکاری بنیاد علوی نسبت به تامین سبد غذایی اقدام نماید. دانشجویان واجد شرایط می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به کارشناس صندوق رفاه مراجعه نمایند

شرایط متقاضیان :

1-   سرپرست خانواده یا همسر دانشجو باشند

2-   حداقل سه ماه از دوران بارداری گذشته باشد. در صورت تولد نوزاد سن نوزاد کمتر از شش ماه باشد

مدارک لازم :

1-   تایید و گواهی پزشک متخصص زنان و زایمان با ذکر تاریخ شروع بارداری

2-   تایید و گواهی مرکز بهداشت برای نوزادان متولد شده

3-   تصویر کارت واکسیناسیون نوزاد

4-   تصویر شناسنامه تمام صفحات پدر - مادر و نوزاد

                                                                                                                    روابط عمومی

بالای صفحه

Template Design:?????