????? 22 آذر 1397

:

اولین دوره مسابقه نجات تخم مرغ توسط انجمن علمی فنی و مهندسی دانشگاه باختر ایلام برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین دوره مسابقه نجات تخم مرغ با حضور 5 تیم دانشجویی در دانشگاه برگزار شد.

مسئول امور فرهنگی دانشگاه خانم پیمان، هدف از برگزاری این مسابقه را ساخت سازه ها و اجسامی دانست که بتواند به انسان در ارسال و پرتاب کاوشگرها به سیاره های دیگر یاری رساند.

وی افزود: کاوشگرها باید در درون سازه هایی قرار گیرند که پس از برخورد با سیاره ها و اجرام آسمانی بتوانند ضمن کاستن از سرعت به سادگی و با حفظ دستگاه های درون خود با کمترین خسارت بر سطح سیاره موردنظر نشسته و به کاوش و بررسی بپردازند و اطلاعات کسب شده را به زمین ارسال کنند.

ایشان هدف اصلی مسابقه را سالم ماندن تخم مرغ پرتاب شده از ارتفاع حدود ۱2 متری عنوان کرد و گفت: در جریان داوری به دقت پرتاب سازه، امتیاز تعلق گرفته و هرچقدر سازه به هدف مورد نظر نزدیک تر باشد امتیاز بیشتری به آن تعلق گرفت.

وی عنوان کرد: مدت زمان پرتاب سازه نیز یکی دیگر از شاخص های امتیازدهی در این رقابت ها است و هرچقدر مدت زمان سقوط کمتر باشد امتیاز بیشتری به گروه تعلق گرفت، شاخص خلاقیت نیز در این مسابقه امتیاز داشته که با توجه به میزان نوآوری در سازه و همچنین مصالح به کار رفته و وزن آن محاسبه شد.

داوری این دوره از مسابقات توسط جناب آقای دکتر چاغروندی جناب آقای مهندس جمشیدی به انجام رسید. این مسابقه در یک فضای علمی و مفرح برگزار شد.

بالای صفحه

Template Design:?????