????? 30 بهمن 1396

به اطلاع کلیه ی دانشجویان می رساند :

شروع انتخاب واحد نیمسال تابستان:    96/04/10     لغایت    96/04/15

شروع کلاس ها:   96/04/17    پایان کلاس ها:   96/5/27

امتحانات پایان نیمسال : 28  /96/05    لغایت 96/05/31  می باشد.

* شرایط مالی انتخاب واحد بشرح ذيل مي باشد:

تسويه بدهي ترم قبل + پرداخت علي الحساب شهريه ثابت ترم تابستان

           

 

بالای صفحه

Template Design:?????