????? 01 تیر 1397

قابل توجه اساتید، دانشجویان و مراجعین محترم:

به اطلاع می رساند، فعالیت تمامی واحدهای آموزشی و اداری دانشگاه از تاریخ 96/04/31 لغایت 96/5/13 تعطیل می باشد. لازم به ذکر است که کلاس های نیمسال تابستان طبق برنامه اعلام شده، در زمان فوق دایر می باشد.

بالای صفحه

Template Design:?????