????? 30 تیر 1397

سالروز بازگشت آزادگان گرامی باد

به یاد یوسف هایی که نیامدند و به یاد چشمان یعقوب هایی که در آرزوی دیدن یوسف شان بسته شد

مرداد۱۳۶۹، اولین گروه از اسرای ایرانی دفاع مقدس شامل هزار تن به کشور بازگشتند.

 

بالای صفحه

Template Design:?????