????? 25 مهر 1397

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه باختر : به همت امور فرهنگی دانشگاه در هفته پژوهش دانشگاه باختر ایلام همسو با سایر دانشگاه های شهرستان ایلام به برپایی غرفه فعالیت های پژوهش مبادرت ورزید.

در این نمایشگاه تعداد اندکی از مقالات و کتب چاپ شده توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه و تعدادی از پایان نامه های دانشجویان ارائه داده شد.این نمایشگاه از تاریخ 96/09/05لغایت 96/09/08 در محل دانشگاه ایلام برگزار بود.

بالای صفحه

Template Design:?????