????? 27 اسفند 1396

به گزارش روابط عمومی دانشگاه باختر: دوره " آشنایی با خبرنویسی و نوشتار در نشریان دانشجویی " در محل سالن جلسات برگزار شد. این دوره با استقبال دانشجویان همراه بود، مخاطبان دوره دانشجویان بودند این دوره جهت آشنایی اولیه با خبرنویسی و نوشتار در نشریان دانشجویی بود .

بالای صفحه

Template Design:?????