????? 03 اسفند 1397

 

اردوی راهیان نور دانشگاه باخترایلام باهمکاری بسیج دانشجویی دانشگاه وبا حضور دانشجویان  خواهر  در نیمه دوم اسفندماه برگزار گردید.

 اردوی خواهران از  تاریخ 17 تا 19 اسفندماه در مناطق عملیاتی و بازدید ار انها آغاز و پایان گردید.

بالای صفحه

Template Design:?????