????? 28 دی 1397

اردوی فوق با سخنرانی ریاست محترم دانشگاه جناب پروفسور مروتی در سالن اجتماعات دانشگاه آغاز و پس از آن معاونت آموزشی مدیر مجتمع گروه های آموزشی مدیر آموزش و کارشناس فناوری اطلاعات در خصوص موارد مرتبط به ایراد سخن پرداختند. جلسه با پرسش و پاسخ و صرف شام پایان یافت.

بالای صفحه

Template Design:?????