????? 29 دی 1397

امور فرهنگی دانشگاه بمناسبت اربعین حسینی برگزار می کند :

مراسم زیارت عاشورا و نماز ظهر و عصر

زمان: دو شنبه 94/09/09 ساعت 11:30

مکان : طبقه ی همکف ساختمان آموزشی           

   امور فرهنگی و روابط عمومی

بالای صفحه

Template Design:?????