جمعه 28 دي 1397 Friday 18 January 2019 11 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

نام خانوادگی: حسيني نام : سيده زهرا
رشته وگرايش: برنامه‌ريزي توريسم مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 31/6/1394 استادراهنما: دكتر پاكزاد آ‍زادخاني
 

چكيده

چکیده

      امروزه صنعت گردشگری بی تردید یکی از مهمترین صنایع در جهان قلمدادمی‌شود.ودر سالهای اخیر بالاترین رشد را به خود اختصاص داده است.و بر اساس بررسی هایی که انجام گرفته –می‌توان انتظار داشت که در آینده نیز این صنعت بیش از سایر شاخه های اقتصادی رشد وتوسعه یابد.گردشگری شهری شاخه ایی از جغرافیای گردشگری است که سعی داردگردشگری را بعنوان یک پدیده مهم و موثر در تغییرات شهری و توسعه شهری مورد بررسی قراردهد. شهرایلام مناسبترین موقعیت را برای توسعه ی صنعت گردشگری را دارا می‌باشد که برای گسترش این صنعت دراین شهر نیاز به رفع چالشهایی که مانع توسعه گردشگری میشوند دارد.هدف از این پژوهش بررسی چالش ها وموانع توسعه گردشگری شهری ایلام می‌باشد.روش تحقیق دراین پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است واز روش پیمایش استفاده می‌گردد.جامعه آماری دراین تحقیق را کارشناسان شهرداری –سازمان میراث فرهنگی ومتخصصین دانشگاهی تشکیل می‌دهندکه این کار از طریق پرشسنامه انجام گرفته و برای تجزیه و تحلیل تحقیقاز روش دلفی و نرم افزار spssاستفاده شده است.نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان می‌دهد توسعه ی گردشگری در شهر ایلام با 4 چالش و موانع اجتماعی-فرهنگی،امکانات زیرساختی و خدمات گردشگری،اقتصادی و مدیریتی روبه رو است.که هرکدام از این عوامل چالش ها وموانع رابازگو می‌کنند وطبق اولویت بندی درمعرفی تاثیر آنها در بازگو کردن موانع توسعه گردشگری درشهر ایلام-عامل امکانات زیرساختی نقش پررنگی را ایفا می‌کند وعوامل مدیریتی –اجتماعی فرهنگی و اقتصادی به ترتیب ایفای نقش می‌کنند.

کلید واژه­ها :گردشگری، بررسی چالش ها وموانع، گردشگری شهری، شهر ایلام

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi