جمعه 28 دي 1397 Friday 18 January 2019 11 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

نام خانوادگی: پاشايي نام : ستار
رشته وگرايش: برنامه‌ريزي توريسم مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 31/6/1394 استادراهنما: دكتر پاكزاد آزادخاني
 

چكيده

چکیده

در فضایی که جنگ رخ می دهد گردشگری نیز در آن رشد خواهد کرد. گردشگری جنگ در قرن بیستم، یکی از زیر مجموعه های مهم و اساسی گردشگری سیاه می باشد. بسیاری از کشورها که در طول جنگ های مختلف متحمل صدمات فراوانی شدند پس از سپری کردن دوران بازسازی، به منظور معرفی اتفاقات رخ داده در کشورشان و عبرت آموزی از این رویدادها و از طرفی تقویت موقعیت خود در سطح بین الملل و حتی بهره برداری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به گردشگری جنگ به عنوان کانال مهمی در جهت رسیدن به اهداف خود پرداخته اند.در کشور ما نیز این نوع گردشگری می تواند بسیار مناسب باشد، چرا که صرف نظر از منافع مادی آن، این نوع بازدیدها باعث انتقال فرهنگ دفاع مقدس، آشنایی نسل جوان با آن دوره، تقویت روحیه همبستگی ملی و ایثار و فداکاری در میان نسل جوان می گردد. گردشگري جنگ به عنوان يكي از قابليت هاي توسعه در استانهاي درگير جنگ تحميلي در ايران جايگاه ويژه اي دارد. یکی از این مناطق درگیر جنگ، شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه می باشد که جاذبه های جنگی بسیاری در این شهرستان وجود دارد. وجود جاذبه هاي ناشي از جنگ در گستره مناطق عملياتي و بويژه در این شهرستان، می تواند منبعی بسيار ارزشمند براي مقصد گردشگران و مهمتر از آن صيانت از ارزش هاي معنوي دوران دفاع مقدس و انتقال آن به نسل هاي بعدي نيز باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات جاذبه های گردشگری جنگ در توسعه گردشگری شهرستان گیلانغرب می باشد. روش تحقیق از نوع کمی و توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده و از طریق نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که 5 فرضیه مطرح شده در این پژوهش اثبات شدند و با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده برای هریک از فرضیه ها می توان تأثیر متغیر مستقل(جاذبه های گردشگری جنگ) را در متغیرهای وابسته(توسعه زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تأثیر انگیزه بر توسعه گردشگری) را در شهرستان گیلانغرب به ترتیب بیان نمود: توسعه زیرساختی 745/0، توسعه اقتصادی 663/0، توسعه اجتماعی 224/0، توسعه فرهنگی 174/0، تأثیر انگیزه بر توسعه گردشگری 60% در مقابل 40% می باشد.

کلید واژه­ها: گردشگری، گردشگری جنگ، توسعه گردشگری، شهرستان گیلانغرب

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi