شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

 

 

 

 

فرشته دارابي

استاد راهنما: دكتر سهراب مروتي

تاريخ دفاع: 1394/11/21

چكيده

از مهم ترین مسائل و چالش‌هاي روز جهان اسلام پدیده‌ي مذموم جمود مي‌باشد. جمود و افراط گرایی در سال‌هاي اخیر در میان جوامع اسلامی بیش از گذشته خود نمایی مي‌کند و از نگرانی‌هاي مهم مسلمین و جوامع اسلامی به شمار مي‌رود زیرا این پدیده موجب تقابل گروهها، مسلمانان و مذاهب در اسلام و موجب گسترش پدیده‌ي تروریسم در سرزمین‌هاي اسلامی توسط خود مسلمانان شده است. این بیماری ، کشنده‌ي روح انسانی و در تقابل با روح رحمانی اسلام است؛ اسلامی که امید پرور و شوق انگیز و آرامش بخش است. اسلامی که تعریفش از خدا و انسان و جهان بر پایه‌ي عقل است. در حالی که مسلمانان متحجر، مسلمانانی بی خرد،خشک مقدس، سطحی نگر و... هستند. همین امر موجب هراس افکار عمومی از اسلام رحمانی شده است. لذا این پژوهش بران است تا با بررسی جمود در منابع دینی، در راه شناخت و نابودی این پدیده گامی بردارد و مسیر پژوهش را با روش تحلیلی استنادی طی کند، همچنین هدف از این تحقیق بررسی معنای جمود در قرآن کریم و مبانی نظری جمود در سه حوزه‌ي انسان شناسی، خدا شناسی و جهان بینی همراه با استنادات قرآنی و حدیثی است. تا به شناخت ریشه‌اي این پدیده‌ي اسلام سوز و مسلمان کش دست یافته و با بررسی شاخص‌هاي بارز آن بتوان تحجر را در هر لباس و جایگاهی که قرار گیرد قابل شناسایی باشد و همچنین با شناخت و بررسی آثار جمود بر جامعه به ضررهای وسیع آن واقف شد.

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi