شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

 

 

 

 

 

سيده اعظم شاهرخي

استاد راهنما : دكتر سهراب مروتي

تاريخ دفاع: 1394/07/08

چكيده

يكي از موضوع‌هاي مطرح شده در قرآن، معرفي ويژگي صالحين است كه گاه اوصاف آنان با عنوان‌هايي چون «متقين»، «محسنين»، «ابرار»، «عبادالرحمن» و «متفكرون» بر مي‌شمرد و گاهي با ذكر نام برخي از بندگان صالح و در مقام مدح ايشان، ويژگي رفتاري آنان را بيان مي كند، كه با بكار بستن اين ويژگي‌ها در زندگي مي‌توان به جرگه اهل صلاح و ايمان وارد شد و به سعادت دست يافت. هدف اين پژوهش این است که تبیین شود صالحین كه خداوند متعال ايشان را الگو و اسوه كمال معرفي و بشر را به طي كردن مسير آنان توصيه مي‌كند چه كساني هستند چه ويژگي‌هايي دارند، عمل و رفتار آنها چگونه است و اصلاً چه فرقي با رفتار ديگران دارند كه موجب گرديده ايشان در پيشگاه حضرت باري تعالي به چنان مقام و منزلتي دست يابند كه خداي متعال نام ايشان را در كنار نام انبياء، صديقين و شهدا آورده است.در این پژوهش ضمن آنکه واژه صالحین از لحاظ مفهوم شناسی مورد بررسی قرار گرفته صفات برجسته رفتاری صالحین هم در دو بعد فردی و اجتماعی بیان شده است تا چراغ راهی گردد برای آنان که مي‌خواهند به جمع صالحین بپیوندند.روش گردآوري اطلاعات از طريق مطالعه و بررسي و فيش‌برداري از منابع دست اول، منابع نوشتاري و الكترونيكي و ساير منابع مرتبط با موضوع و مشاوره با اساتيد اهل فن بوده و با توجه به ماهيت موضوع پژوهش، روش تجزيه و تحليل يافته‌ها به شيوه توصيفي و تحليلي بوده است.

واژگان كليدي: صالحین، رفتارفردی، رفتار اجتماعی

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi