شنبه 29 دي 1397 Saturday 19 January 2019 12 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

ريحانه كرم

استاد راهنما: دكتر سهراب مروتي

تاريخ دفاع: 1394/11/14

چكيده

یک فرهنگ، زمانی می تواند شاخص و مطلوب باشد و برتری خود را به اثبات برساند که دارای زیر بنای محکمی باشد و عناصر تشکیل دهنده آن ثبات و قدرت کافی برای نیل به اهداف مورد نظر را منظور نموده باشد.فرهنگ غنی اسلام یا فرهنگ اسلامی ضمن اینکه مبتنی بر کلام وحی بوده و زیرساخت های آن را جهان بینی توحیدی اش تشکیل می دهد، از تمامی جنبه ها دارای جامعیت بوده است.در واقع اساسی ترین عناصر تشکیل دهنده فرهنگ مطلوب را در فرهنگ اسلام می توان یافت زیرا به تمام ابعاد وجودی انسان و جامعه توجه نموده و می خواهد انسان را از تمامی قید و بندها رها و او را به سرچشمه کمال و سعادت برساند.این پژوهش کوشیده است تا به روش اسنادی-کتابخانه ای و به شیوه ی تحلیلی - توصیفی به بیان «موانع و شاخص های بارز فرهنگ مطلوب در قرآن» بپردارد. در این نوشتار از وحیانی و توحیدی بودن، تغییر ناپذیری، جامعیت و ابدی بودن، انعطاف پذیری و تعالی نگری به عنوان ویژگی های مهم و شاخص فرهنگ مطلوب بحث شد و با اشاره به ویژگی های بارز فرهنگ مطلوب که همانا فرهنگ حیات بخش اسلام می باشد با استعانت از عواملی مانند عقل گرایی، اجتهاد، مصلحت اندیشی، قانون گرایی و اختیار حکومت که ویژگی های قانون گذاری اسلام هستند به راز سعادت جاودانه ی آن پی می بریم. در تعالیم اسلامی موثر واقعی خداوند است و تفکر و تعقل در آفرینش چیزی جز یکتاپرستی را نمودار نمی سازد چون خطاب برنامه آسمانی همه ی انسان ها در همه ی شرایط و مکان ها و زمان ها می باشد و به دنبال اهداف گذرا و جزئی نیست که با تغییر اوضاع و شرایط دستخوش تغییر شوند. اسلام به تمام ابعاد وجودی انسان مادی و معنوی، فردی و اجتماعی نظر دارد، تمامی روابط و تمامی امورات زندگی در اسلام دارای قانون و برنامه می باشد و تا قیامت ادامه دارد. در ضمن در این پژوهش نقش حاکمیت، خانواده و رسانه ها به عنوان عوامل موثر در توسعه فرهنگی و همچنین عواملی چون گناه، دنیازدگی و غفلت، تقلید کورکورانه و فقر و محرومیت به عنوان موانع توسعه ی فرهنگ اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در سایه ی عمل گرایی و راه پیمودن در مسیر فرهنگ مطلوب اسلامی و قرآن کریم است که انسان، نیک بخت و سعادتمند به حیات خود ادامه می دهد حیاتی که موجب حفظ و بقای مرتبه رفیع احسن تقویم اوست.

 

واژگان کلیدی: فرهنگ، توسعه ی فرهنگی، موانع توسعه ی فرهنگی، شاخص های توسعه ی

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi