جمعه 28 دي 1397 Friday 18 January 2019 11 جمادی‌الاول 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

931145016

نام خانوادگی: آبياري نام : يعقوب
رشته وگرايش: جغرافيا و برنامه ريزي منطقه‌اي مقطع تحصيلی: كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 18/12/1394 استادراهنما: دكتر جعفر حسين زاده
 

چكيده

توريسم نه تنها به عنوان يك سرمايه‌گذاري فرهنگي براي شناخت يك سرزمين و هويت تاريخي آن مطرح است، بلكه يك فعاليت اقتصادي نيز محسوب مي‌گردد و از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادي به شمار مي‌آيد. روش بررسي تلفيقي از روش هاي توصيفي و پيمايشي است . در ابتدا به صورت كتابخانه اي اطلاعات گردآوري شده و سپس از طريق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت .. هدف از پژوهش حاضر شامل معرفي و شناسايي پتانسيل‌هاي تاريخي، فرهنگي، مذهبي، ارتباطي شهرستان سیروان و همچنين بررسي علل كمبود امكانات و تأسيسات اقامتي و رفاهي و زيرساختي در این شهرستان است. يافته‌هاي اين تحقيق در مدل SWOTونرم افزارspss نشان مي‌دهد كه اين شهرستان داراي چشم‌اندازهاي زيباي طبيعي با بهره‌مندي از جذابيت‌هايي در زمينه‌هاي مختلف با امتياز وزني 52/0 در رده اول قرار دارد. همچنين مشاهده گرديد كه عدم وجود تسهيلات بهداشتي، خدماتي، تجهيزات اقامتي و رفاهي با امتياز وزني 32/0 نشانگر ضعف اساسي و كمبود اين امكانات جهت توسعه امر توريسم در این شهرستان است.

 

واژگان كليدي: جاذبه‌هاي گردشگري ،توريسم، مدل SWOT، شهرستان سیروان ، توسعه پایدار

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi