جمعه 3 اسفند 1397 Friday 22 February 2019 16 جمادی‌الثانی 1440

موسسه آموزش عالی باخترایلام

«آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته»

و

« دستورالعمل اجرائی آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرديس دانشگاهي باختر»

 

مقدمه:

        سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفت‌هاي عظيم علمي درهزاره سوم، كشورهاي جهان را در شرايطي قرارداده است كه، ايجاد تحول راهبردي در برنامه هاي توسعه امري حياتي و گامي اساسي در جهت توسعه همه جانبه است و براين مبنا آموزش عالي و تمامي كارگزاران نظام علمي كشور و به طوركلي نهادهاي مولد انديشه نقش كليدي در تبيين و تحقق اين تحول راهبردي با الهام از برنامه هاي توسعه و اهداف بلند سندچشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران خواهند داشت.

       متوليان و برنامه ريزان حوزه آموزش عالي كشور نيز همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهي كشور و  بهره­مندي از فرصت­هاي پيش آمده، در راستاي ارتقاي كيفيت، لزوم بازنگري آيين نامه ها، ضوابط و مقررات آموزشي را در صدر اولويت هاي كاري خود قرار داده اند. براي نيل به اين مقصود، در گام نخست، آيين­نامه  دوره­هاي كارشناسي ارشد به لحاظ ضرورتي كه در بازنگري و اصلاح آن احساس مي­شد - با همكاري و هماهنگي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و - طي جلسات متعدد كارگروه آموزشي، به سه شيوه          آموزشي پژوهشي، آموزشي، و پژوهشي تدوين شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل

آئین نامه

ماده

1. هدف از تدوین این دستورالعمل، بیان شیوه اجرایی    آئین­نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب 15/1/1388 شورای برنامه ریزی آموزش عالی می­باشد.

 

هدف از تدوين آيين نامه دوره هاي كارشناسي ارشد به سه شيوه «آموزشي- پژوهشي»، «آموزشي» و «پژوهشي»،‌ تقويت و توسعه       دوره­هاي تحصيلات تكميلي، ارتقاي كيفيت، تنوع بخشي به شيوه­هاي نوين ارايه آموزش، پاسخگويي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به دوره­هاي تحصيلات تكميلي، تقويت و ارتقاي سطح كيفي و كمي اين دوره­ها و همسان سازي آن با برنامه­هاي توسعه و ديگر اسناد راهبردي كشور است تا با بهره­مندي از آن در تربيت متخصصان و پژوهشگران ماهر و برجسته در سطح كشور بکوشيم.

 

1

2. تعاریف:

آئین نامه: به آئین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب 15/1/1388 شورای برنامه ریزی آموزش عالی اطلاق می­شود.

دانشجو: به هر یک از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه قم اطلاق می­شود.

دانشگاه: منظور دانشگاه قم می­باشد.

 

تعاريف:

دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته: دوره­اي بالاتر  از دوره كارشناسي است كه براساس برنامه­هاي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي، به اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته مربوط منتهي مي­شود.

شيوه آموزشي پژوهشي: دوره­اي كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان نامه است.

شيوه آموزشي: دوره­اي با محوريت آموزش، است كه دانشجو پس از گذراندن واحدهاي درسي و بدون گذراندن پايان نامه دانش آموخته است.

شيوه پژوهشي: دوره­اي با محوريت پژوهش كه دستاورد آن (ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليد دانش فني، ثبت اختراع، ...) شود و مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارايه پايان نامه است.

پايان نامه: فعاليت پژوهشي تحقيقاتي است كه در يك زمينه رشته تحصيلي مربوط و تحت راهنمايي استاد راهنما انجام مي­گيرد.

مؤسسه: منظور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجري دوره­هاي كارشناسي ارشد است.

شورا: منظور شوراي تحصيلات تكميلي مؤسسه است.

سمينار: منظور تحقيق و تتبع نظري است.

 

2

 

نحوه اجراي دوره: اين دوره به صورت روزانه، شبانه، نيمه حضوري، مجازي و بين­المللي طبق ضوابط مربوط قابل اجرا مي­باشد.

 

 

3

دستورالعمل

آئین نامه

ماده

3. پذیرش دانشجو در دوره­­های خاص نظیر پذیرش دانشجویان غیرایرانی و یا انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور به دانشگاه قم، تابع آئین­نامه­ها و دستورالعمل­های  مربوط است.

 

شرايط ورود:

الف: داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي.

ب: دارا بودن مدرك رسمي پايان دوره كارشناسي اعم از پيوسته و ناپيوسته مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري.

ج: قبولي در آزمون ورودي مورد تأييد وزارت يا كسب پذيرش از مؤسسه براساس مقررات مصوب.

 

4

4. تعداد و فهرست عناوین دروس جبرانی بایستی در شورای گروه آموزشی تعیین شده و صورت جلسه مربوط، از طریق معاون آموزشی دانشکده به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه          اعلام شود.

5. نمرات دروس جبرانی بایستی در کارنامه دانشجو ثبت شود، اما نمرات این دروس، در محاسبه میانگین نمرات نیم­سال تحصیلی و همچنین در محاسبه میانگین کل دانشجو منظور نمی­شود.

تبصره: در صورت عدم قبولی در هر یک از دروس جبرانی، دانشجو مى­تواند با موافقت گروه آموزشی، درس ديگرى از مجموعه دروس جبرانی مصوب را به جاى آن درس انتخاب کند.

دروس جبراني:

چنانچه رشته دوره كارشناسي با رشته دوره تجانس نداشته باشد دانشجو بايد به تشخيص گروه آموزشي، تعدادي از دروس را تحت عنوان جبراني بگذراند.

تبصره1: حداكثر دروس جبراني 12 واحد مي باشد كه در ابتداي دوره قبل از دروس اصلي ارائه مي شود.

تبصره2: در انتخاب دروس، اولويت با دروس جبراني است تعيين تعداد و عناوين دروس براساس برنامه مصوب در هر رشته و زمان انتخاب آنها برعهده شوراي گروه است.

تبصره3: دروسي را كه دانشجو قبلاً در دوره كارشناسي گذرانده است، تكرار آن در صورتي كه عنوان درس براساس سرفصل برنامه مصوب كارشناسي ارشد باشد، مجاز نيست.

تبصره4: حداقل نمره قبولي در هر درس اعم از دروس دوره يا جبراني 12 است.

 

5

6. گروه آموزشی مؤظف است در هنگام آغاز به تحصیل دانشجویان، به تناسب تعداد پذیرفته شدگان در دوره، افرادی از بین اعضای هیأت علمی گروه را به عنوان "مشاور تحصیلی" دانشجویان انتخاب و ضمن اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان، اسامی مشاوران را به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده اعلام نماید. مشاوران تحصیلی مسئولیت هدایت تحصیلی دانشجویان را بر عهده خواهند داشت.

 

 

مؤسسه مؤظف است به تناسب تعداد پذيرفته شدگان در اين دوره، مشاور تحصيلي براي هدايت دانشجويان تعيين نمايد.

 

 

6

دستورالعمل

آئین نامه

ماده

7. تعداد واحد درسی اصلی و جبرانی که دانشجو در یک       نیم­سال تحصیلی می­تواند اخذ کند، با نظر گروه آموزشی حداکثر تا 16 واحد قابل افزایش است، مشروط بر اینکه تعداد دروس اصلی اخذ شده، بیش از 12 واحد نباشد.

 

تعداد واحدهاي درسي را كه دانشجو بايد در هر نيم سال تحصيلي در اين دوره اخذ نمايد حداقل 8 و حداكثر 12 است.

 

 

7

 9. اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال کمتر از 14 باشد، دانشجو در آن نیم سال مشروط تلقی می­شود. در صورتی که دانشجو در دو نیم سال مشروط شود، از ادامه تحصیل محروم شده و حکم محرومیت از تحصیل برای وی صادر خواهد شد.

تبصره: در صورتی که به دلایل خارج از اراده دانشجو، همچون عدم امکان ارائه واحد درسی توسط دانشگاه یا عدم امکان انتخاب واحد کافی توسط دانشجو به دلیل رعایت پیش نیاز یا حذف درس یا دروسی به دلیل ضعف امکانات دانشگاه، تعداد واحدهای انتخابی وی از حد نصاب کمتر یاشد، نیم سال مورد بحث یک نیم­سال مستقل محسوب نمی­شود. و در صورتی که دانشجو در هر یک از نیم سال­های مزبور میانگین کمتر از حد نصاب داشته باشد، برای احتساب مشروطی، میانگین نیم­سال مزبور با نیم­سال بعدی جمع و یک­جا معدل گیری می­شود. توضیح این که در صورتی که میانگین تجمعی دو نیم­سال دانشجو کمتر از 14 باشد یک نیم­سال مشروطی برای وی لحاظ خواهد شد.

 با این حال در صورتی که به دلیل غیبت موجه در جلسات درس تعدادی از واحدهای درسی دانشجو حذف گردد، به طوری که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو در آن نیم سال از حد نصاب تعیین شده در آیین نامه آموزشی مربوطه کمتر باشد، نیم­سال مزبور از حیث مشروطی نیم­سال کامل تلقی می­گردد.

 

 

 

ارزشيابي تحصيلي:

ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال نبايد از 14 كمتر باشد.

 

8

دستورالعمل

آئین نامه

ماده

10.  منظور از آخرین نیم­سال تحصیلی، نیم­سال چهارم است.       به جز موارد خاصی که تشخیص آن بر عهده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده است.

 

آخرين نيم­سال تحصیلی، دانشجو از شرط اخذ حداقل واحد معاف است.

 تبصره: دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در نیم سال آخر در صورتی مشروط می­­شوند که:

الف: دانشجو در آن نیم­سال حداقل 8 واحد درسی را بدون احتساب واحد پایان نامه انتخاب کند و میانگین او کمتر از 14 باشد.

ب: تعداد واحد­های درسی و پایان­نامه دانشجو در آن نیم­سال به حداقل   8 واحد برسد و با احتساب میانگین نمرات دروس گذرانده شده و           پایان­نامه میانگین او کمتر از 14 شود.

 

9

13. حداکثر تعداد دروس قابل تکرار موضوع تبصره             ماده 10 آئین نامه، 16 واحد درسی است.

ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره نبايد از 14 كمتر باشد،          در غير اين صورت، دانش آموخته دوره كارشناسي ارشد شناخته          نمي­شود.

تبصره: دانشجويي كه پس از گذراندن كليه دروس دوره در هر سه شيوه، ميانگين كل نمرات او از 14 كمتر باشد، در صورتي كه حداكثر مدت مجاز تحصيل وي به پايان نرسيده باشد، مي­تواند دروسي را كه در آن­ها نمره كمتر از 14 احراز كرده است، فقط در يك نيم­سال تكرار كند و در صورت جبران كمبود ميانگين كل، دانش آموخته مي شود. دانشجويي كه به هر دليل نتواند از اين فرصت استفاده كند، از ادامه تحصيل محروم مي­شود و مدركي دريافت نمي­كند.

 

 

10

 

حضور وغياب:

حضور دانشجو در تمامي برنامه­هاي درسي و ديگر فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي دوره الزامي است. غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 16/3 مجموع ساعات‌ آن درس تجاوز كند، درغير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي­شود.

تبصره1: در صورتي كه غيبت دانشجو در يك درس، بيش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه، موجه تشخيص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو حذف مي­شود. در اين صورت رعايت حد نصاب    8 واحد در آن نيم سال الزامي نيست، ولي آن نيم­سال از نظر طول تحصيل براي دانشجو يك نيم­سال كامل محسوب مي­شود.

تبصره2: غيبت در شيوه پژوهشي، ارزيابي ناموفق واحدهاي پژوهشي اخذ شده در آن نيم­سال است كه طبق نظر هيأت داوران در ماده 33 انجام مي­شود.

 

 

 

 

11

دستورالعمل

آئین نامه

ماده

 

غيبت غير موجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن        درس مي­شود.

تبصره: در صورتي كه غيبت دانشجو در امتحان، از نظر مؤسسه، موجه تشخيص داده شود، درس مزبور حذف مي­شود.

 

12

14. دانشجو در اولين نيم­سال تحصيلی مجاز به استفاده از مرخصی تحصيلی نیست، مگر با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده.

15. درخواست مرخصی تحصیلی باید قبل از شروع نام نویسی  آن نیم­سال تحصیلی به آموزش دانشکده تسلیم و موافقت دانشکده اخذ گردد.

تبصره: موافقت دانشکده با مرخصی تحصیلی دانشجو بایستی منوط به این امر باشد که دانشجو در نیم­سال­های آتی با مشکل آموزشی مواجه نگردد.

مرخصي تحصيلي:

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد در هر سه شيوه مي­تواند حداكثر يك نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد، مدت مذكور جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي­شود.

 

 

13

16. در صورتی که دانشجو بدون کسب موافقت دانشگاه، حتی برای یک نیم­سال ترک تحصیل نماید، از ادامه تحصیل         محروم می­شود.

تبصره: عدم ثبت نام دانشجو در یک نیم­سال تحصیلی و همچنین عدم ثبت درخواست مرخصی تحصیلی در مهلت مقرر، به منزله ترک تحصیل دانشجو می­باشد.

انصراف، اخراج و ترك تحصيل:

دانشجو مي­تواند به هر دليل از تحصيل اعلام انصراف نمايد. در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف به مؤسسه تسليم نمايد، چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد، آن مؤسسه نسبت به صدور گواهي انصراف اقدام مي­نمايد.

تبصره1: دانشجوي انصرافي يا اخراج از تحصيل (مشروطي دو نيم­سال، سنوات بيش از حد مجاز) مؤظف است به تعهداتي كه سپرده است          عمل نمايد.

تبصره2: دانشجوي منصرف يا اخراج از تحصيل مي­تواند در صورت تسويه حساب كامل با مؤسسه مجدداً در آزمون شركت نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

14

دستورالعمل

آئین نامه

ماده

17. تمدید سنوات دانشجو برای نیم­سال پنجم بنا به پیشنهاد استاد راهنما، تأیید گروه آموزشی و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قابل انجام است.

تبصره1: تمدید سنوات دانشجویی که در انتهای نیم­سال چهارم پایان­نامه تصویب شده ندارد، فقط در صورتی ممکن است که دانشجو در طول مدت تحصیل یا از مرخصی تحصیلی استفاده کرده و یا مجبور به گذراندن حداقل 10 واحد درسی جبرانی  بوده است.

تبصره2: در صورتی که تا پایان نیم­سال چهارم استاد راهنمای دانشجو مشخص نشده باشد، پیشنهاد افزایش طول مدت تحصیل دانشجو بایستی توسط مشاور تحصیلی وی (موضوع ماده          6 آئین نامه) ارائه شود.

تبصره3: در مواردي كه دانشجو نياز به تمديد سنوات دارد،  مطابق تقویم آموزشی دانشگاه مؤظف است برگه درخواست تکمیل شده خود را حداقل يك ماه قبل از پايان نيم­سال مجاز، به اداره آموزش دانشکده مربوطه تحويل دهد. آموزش دانشکده بایستی حداکثر ظرف مدت10روز درخواست دانشجو را در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مطرح و نتایج را تا پایان هفته اول ترم مورد نظر به دانشکده اعلام نماید. عواقب        عدم مراجعه دانشجو در زمان مقرر برای تمدید نیم­سال          برعهده دانشجو می­باشد.

 

طول دوره:

طول مدت دوره درهر سه شيوه حداكثر 2 سال مشتمل بر 4 نيم­سال تحصيلي است.

تبصره: در موراد استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از 5/2 سال تجاوز نمايد.

 

 

 

15

18- مهمانی دانشجو از دوره روزانه یا شبانه به دوره­های             نیمه حضوری و مجازی سایر دانشگاهها ممنوع است.

انتقال، تغيير رشته و مهمان:

انتقال و تغيير رشته در هر سه شيوه دوره كارشناسي ارشد ممنوع است.

تبصره1: انتقال از دوره شبانه به روزانه، نيمه حضوري و مجازي به حضوري اعم از (روزانه و شبانه) و از دانشگاه‌هاي غيردولتي به دانشگاه­هاي دولتي ممنوع است.

تبصره2: انتقال از يك شيوه به شيوه ديگر با رعايت سنوات دوره در اختيار مؤسسه آموزش عالي است.

تبصره3: هر دانشجو در هر سه شيوه كارشناسي ارشد مي­تواند حداكثر دو       نيم­سال را با موافقت مؤسسه مبدأ و مقصد به عنوان مهمان بگذراند.

 

 

16

دستورالعمل

آئین نامه

ماده

19. به ازای هر 12 واحد درسی معادل سازی شده، یک نیم­سال از سنوات تحصیلی مجاز دانشجو کاسته می­شود.

 

معادل سازي دروس در دوره كارشناسي ارشد با نظر گروه آموزشي و با شرايط زير امكان پذير است.

الف: پذيرش وي براي ورود به دوره مورد تأييد وزارت باشد.

ب: مؤسسه قبلي دانشجو در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت باشد.

ج: سرفصل دروس گذرانده دانشجو براساس برنامه­هاي مصوب شوراي برنامه­ريزي باشد.

 

17

20. درخواست تغییر موضوع و یا تغییر استاد راهنمای پایان­نامه توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده قابل بررسی می­باشد.

 

استاد راهنما:

استاد راهنما در دوره كارشناسي ارشد آموزشي پژوهشي و پژوهشي به پيشنهاد دانشجو و با موافقت يكي از اعضاي هيأت علمي با مرتبه حداقل استادياري و تأييد شورا تعيين مي­شود.

تبصره: چنانچه استاد راهنما خارج از مؤسسه آموزش عالي انتخاب     مي­شود به جاي شرط استادياري داشتن مدرك دكتري الزامي است.

 

 

18

 

استاد مشاور به پيشنهاد استاد راهنما پس از تأييد شوراي گروه از اعضاي هيأت علمي داخل يا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب مي­شود.

19

21. در صورتى که پايان­نامه تدوين شده درجلسه دفاع غيرقابل قبول تشخيص داده شود، تغییر موضوع و تغییر استاد راهنمای پایان­نامه فقط با رعایت ماده20 این دستورالعمل مجاز می­باشد.

ارزشيابي پايان نامه:

الف: نمره از 19 تا 20: عالي

نمره از 18 تا 99/18: بسيار خوب

نمره از 16 تا 99/17: خوب

نمره از 14 تا 99/15: قابل قبول

ب: نمره كمتر از 14: غير قابل قبول

تبصره: چنانچه ارزشيابي پايان­نامه غير قابل قبول باشد، دانشجو مجاز است حداكثر يك نيم­سال در مدت مجاز تحصيل در جلسه دفاعيه شركت و مجدداً از پايان نامه دفاع كند. دانشجويي كه در فرصت تعيين شده نتواند از پايان­نامه خود با موفقيت دفاع نمايد، از ادامه تحصيل و دريافت مدرك تحصيلي محروم مي­شود.

20

 

به دانشجوي كارشناسي ارشد كه به هر دليل از تحصيل باز مي­ماند، فقط يك گواهي كه دانشجو چه دروسي را در چند واحد و با چه نمره­اي گذرانده است اعطاء مي­شود.

21

دستورالعمل

آئین نامه

ماده

 

ارزشيابي پايان­نامه در جلسه دفاعيه توسط هيأت داوران انجام مي­شود.

22

22. هيأت داوران پایان­نامه متشكل از استاد یا اساتید راهنما، استا مشاور (در صورت وجود) یک یا دو نفر (به پیشنهاد گروه و تأیید دانشکده مربوطه) به عنوان استاد ناظر، و یک نفر نماینده تحصیلات تکمیلی که نظارت شکلی پایان­نامه را نیز                 بر عهده دارد.

تبصره: تغيير نمره پايان­نامه كه توسط هيأت داوران تعيين شده به هيچ عنوان مجاز نمی­باشد.

تركيب هيأت داوران براساس دستورالعمل شورا است.

 

23

 

 

گواهينامه پايان دوره كارشناسي ارشد به هر سه شيوه               (آموزشي- پژوهشي، آموزشي و پژوهشي) ارزش يكساني داشته و مي­توانند در دوره تحصيلي بالاتر ادامه تحصيل دهند.

24

 

تعداد واحدهاي دروه كارشناسي ارشد در هر سه شيوه (آموزشي پژوهشي، آموزشي و پژوهشي) بر حسب رشته حداقل  28 و حداكثر 32 واحد است.

25

 

الف: شيوه آموزشي –  پژوهشي

 

 

پايان نامه:

تعداد واحد پايان­نامه در اين شيوه حداقل 4 و حداكثر 6 واحد درسي براي همه رشته­ها و براساس برنامه مصوب مي­باشد.

26

23. دانشجو موظف است پس از تصویب موضوع پایان­نامه برای کلیه نیم­سال­های تحصیلی باقی مانده خود تا زمان برگزاری موفق دفاعیه، واحد پايان نامه را انتخاب نمايد. عدم انتخاب واحد پایان نامه در یک نیم­سال، به منزله ترک تحصیل دانشجو محسوب می­شود.

23. شورای تحصيلات تکميلی دانشکده لازم است حداکثر یک ماه پس از دريافت فرم ارائه موضوع پايان نامه، آن را بررسی نموده و نتیجه را به دانشجو اعلام نماید. همچنین در صورت تصويب موضوع، لازم است ضمن ابلاغ به دانشجو و اساتید راهنما و مشاور، مشخصات پایان­نامه مذکور در بخش            پایان­نامه­های نرم افزار آموزش دانشگاه ثبت شود.

دانشجو مؤظف است پس از پايان نيم­سال اول و قبل از شروع نيم­سال سوم تحصيلي، موضوع پايان­نامه خود را با نظر استاد يا اساتيد راهنما و تأييد گروه مربوط انتخاب نمايد. موضوع پايان­نامه پس از تأييد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده قطعيت مي­يابد.

27

ب: شيوه آموزشي

 

در اين شيوه تمامي دوره به صورت واحدهاي درسي بدون پايان­نامه خواهد بود كه گذراندن حداقل 2 و حداكثر 4 واحد سمينار (تحقيق و تتبع نظري)        الزامي است.

28

 

ج: شيوه پژوهشی

 

اين شيوه پذيرش براي مؤسسات پژوهشي بوده و در مورد مؤسسات آموزشي منوط به تأمين كل هزينه­ها (انجام تحقيق و حق الزحمه پايان نامه) از محل       در آمدهاي اختصاصي طرح پژوهشي كاربردي استاد راهنما قابل اجرا مي­باشد.

29

 

دانشجو طي نيم­سال اول مؤظف است موضوع پژوهش خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه انتخاب نمايد.

30

 

تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه 6 تا 10 واحد است و دانشجو                     مي­تواند همزمان با واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهشي خود را با نظر استاد راهنما و تأييد گروه انتخاب نمايد.

31

 

حضور وغياب دانشجو در مرحله پژوهش در اين شيوه بانظر استاد راهنما و تأييد گروه و براساس تعداد جلسات مشاوره و راهنمايي صورت مي­پذيرد.

32

 

روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيمسال با حضور استاد راهنما، نماينده تحصيلات تكميلي مؤسسه و يك نفر از اعضاي هيأت علمي متخصص به انتخاب مدير گروه ذيربط، مورد ارزيابي قرار مي­گيرد.

تبصره 1: كل واحدهاي پايان­نامه در اين شيوه به سه نيمسال تقسيم شده و دانشجو در هر نيم­سال يك سوم آنها را تحت عنوان بخش اول پايان­نامه اخذ مي­نمايد.

تبصره 2: حداقل نمره قبولي پس از داوري روند پيشرفت پژوهش دانشجو در هر نيم­سال نمره 14 است.

تبصره 3: چنانچه نمره پيشرفت پژوهشي دانشجو در هر ارزيابي كمتر از       12 باشد وي در آن نيم­سال مشروط تلقي مي­شود.

ماده 34: ارزيابي نهايي در اين شيوه، دفاع از پايان نامه است كه در آخرين مرحله تحصيل دانشجو انجام مي­شود.

33

 

ارزيابي نهايي در اين شيوه، دفاع از پايان نامه است كه در آخرين مرحله تحصيل دانشجو انجام مي­شود.

34

ساير مقررات

 

 

اجراي هر يك از شيوه­ها «آموزشي- پژوهشي» ، «آموزشي» و «پژوهشي» در دوره توسط مؤسسه با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي مجاز است.

 

35

 

در مواردي كه آيين نامه ساكت است تصميم گيري بر عهده شورا     مي­باشد.

36

 

 

آيين نامه در برگيرنده اصول و ضوابط كلي دوره كارشناسي ارشد به سه شيوه اجرايي مي­باشد و مؤسسه مؤظف است دستورالعمل اجرايي آن را در چارچوب آيين نامه تدوين و پس از تصويب در شورا اجرا كند.

37

 

 

تفسير آيين نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت است و در صورت بروز ابهام، نظر معاونت مذكور مورد استناد قرار خواهد گرفت.

 

38

این دستورالعمل در 25 ماده و 8 تبصره در جلسه           شماره ................... مورخ ...................... شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به تصویب رسيد.

 

 

 

آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد در 39 ماده و 19 تبصره در جلسه 714 مورخ 15/1/88 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي به تصويب وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از نيم­سال اول تحصيلي 89-88 به مدت سه سال قابل اجرا است كه پس از مدت مذكور با ارزيابي از خروجي­هاي دوره و در صورت موافقت تمديد خواهد شد. با ابلاغ اين آيين نامه، كليه آيين نامه­ها و بخشنامه­هاي مغاير با آن ملغي اعلام مي­شود.

 

39

                   

 

 

اطلاعات تماس

آدرس:

استان ایلام شهرستان ایلام

میدان دانش انتهای خیابان مهدیه پردیس دانشگاهی باختر

تلفن تماس: 4-08432201401

نمابر:08432201400

آدرس وبگاه  : www.Bakhtar.ac.ir

 

Template Design:alifaridi